Hoe ROCKWOOL kan bijdragen aan een betere BREEAM-score

BREEAM is internationaal één van de bekendste instrumenten om nieuwe en bestaande gebouwen te beoordelen op hun duurzaamheidsprestaties. Ook in Nederland is BREEAM-NL uitgegroeid tot een van de meest toegepaste duurzaamheidsinstrumenten op gebouwniveau.

Een duurzaam gebouw is over het algemeen gezonder, comfortabeler en biedt een productievere leef- en werkomgeving; mogelijk is er zelfs sprake van een reductie van operationele kosten. Het inzichtelijk maken van duurzaamheidsprestaties van nieuwe en bestaande gebouwen is een van de belangrijkste verdiensten van BREEAM, maar BREEAM-NL kan ook helpen voor het verkrijgen van subsidie. Een BREEAM certificering is vaak gunstig voor het imago van een gebouw en trekt investeerders en gebruikers aan.

Volgens vastgestelde criteria worden per categorie credits toegekend. Onderstaand overzicht laat zien in welke categorieën ROCKWOOL welke bijdrage kan leveren. Dankzij de veelzijdigheid van steenwol leidt de toepassing van een ROCKWOOL isolatieoplossing tot een betere beoordeling binnen maar liefst vijf verschillende categorieën tegelijk!

In totaal kan ROCKWOOL mede bijdragen aan het behalen van maximaal 32 punten in BREEAM-NL. Gebouwen die een toonbeeld zijn van innovatieve duurzaamheid en op meerdere aspecten uitblinken met een zogeheten ‘Exemplary Performance’ komen in aanmerking voor nog eens 3 extra punten.

Bijdrage ROCKWOOL isolatie per categorie:

 

Categorie

Weging Credit Maximaal beschikbare punten
Gezondheid & comfort 15% HEA 10 - Thermisch comfort
HEA 13 - Akoestiek
2
1
Energie 19% ENE 1 - Energie Efficiëntie
ENE 26 - Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil
15
1
Materialen 13% MAT 1* - Bouwmaterialen
MAT 5* - Onderbouwde herkomst van materialen
8 + 1*
1 + 1*
Afval 8% WST 1* - Afvalmanagement op bouwplaats 3 + 1*
Management 12% MAN 3* - Milieu-impact bouwplaats 1
    Totaal 32 + 3*

* Mogelijk extra innovatie punten te behalen als voldaan wordt aan 'Exemplary performance'.

Gezondheid & comfort
HEA Gezondheid & comfort
HEA

Gezondheid & comfort

Energie
ENE Energie
ENE

Energie

Materialen
MAT Materialen
MAT

Materialen

In de categorie ‘Gezondheid & comfort’ worden aspecten gewaardeerd als luchtkwaliteit, thermisch comfort, akoestiek, licht en flexibiliteit. De toegekende punten in deze categorie bepalen de eindscore voor 15%.

• HEA10 – Thermisch comfort: ROCKWOOL steenwol isolatie biedt uitstekende thermische prestaties. Naast een goed isolerend vermogen heeft ROCKWOOL steenwol isolatie uitstekende accumulerende eigenschappen.
• HEA13 – Akoestiek: ROCKWOOL producten dragen bij aan een goede geluidisolatie en geluidwering.

In de categorie 'Energie' wordt gekeken naar de energie-efficiëntie van gebouwen en de mate waarin de thermische kwaliteit van de gebouwschil wordt gewaarborgd. Een groot deel van de punten wordt toegekend aan maatregelen die zorgen voor een EPC lager dan de standaard. Deze categorie is goed voor 19% van de eindscore.

• ENE1 – Energie-efficiëntie: Het ROCKWOOL-assortiment omvat een groot aantal zeer energie-efficiënte isolatieproducten waarmee de energieprestatie (EPC) van het gebouw kan worden verbeterd. Dit geldt voor alle gebouwtypen.
• ENE26 – Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil: Omdat ROCKWOOL steenwol isolatie vormvast, stevig en tegelijk flexibel is, worden de isolatiewaarden uit het ontwerp niet alleen in theorie behaald, maar ook in de praktijk.

De categorie 'Materialen' bepaalt 13% van de eindscore. ROCKWOOL steenwol isolatiematerialen hebben een lage milieu-impact en zijn gemaakt van de onuitputtelijke, duurzame grondstof basalt.

• MAT1 – Bouwmaterialen: De schaduwprijs van ROCKWOOL isolatiematerialen ligt over het algemeen aanzienlijk lager dan die van andere isolatiematerialen. De schaduwprijs is te raadplegen in de Nationale Milieudatabase (NMD). 
• MAT5 – Steenwol is een natuurproduct, primair gemaakt van de duurzame grondstof basalt die nagenoeg onuitputtelijk is: elk jaar produceert de aarde 38.000 maal meer basalt dan ROCKWOOL voor de productie van steenwol gebruikt. Naast basalt is gerecyclede steenwol een belangrijk bestanddeel van het materiaal.

Afval
WST Afval
WST

Afval

Management
MAN Management
MAN

Management

De categorie 'Afval' bepaalt voor 7,5% de eindscore. Punten worden toegekend voor goed afvalmanagement op de bouwplaats. De maximale score wordt toegekend als de hoeveelheid afval zoveel mogelijk is beperkt en afval wordt gescheiden voor recycling.

• WST1 – Afvalmanagement op de bouwplaats: ROCKWOOL steenwol isolatie is herbruikbaar en recyclebaar met behoud van de oorspronkelijke kwaliteit. De recycling service ROCKCYCLE® biedt optimaal gemak bij het milieuvriendelijk inzamelen van steenwolresten op de bouwplaats. De steenwolresten worden vervolgens in de eigen recyclefabriek van ROCKWOOL gebruikt voor het maken van nieuwe steenwol isolatiematerialen.

Binnen de categorie 'Management' kent BREEAM punt toe voor een verantwoord bouwplaatsbeheer.

• MAN3 – Milieu-impact bouwplaats: ROCKWOOL is in het bezit van twee Lean and Green Stars verdiend door de inzet van efficiënte Ecocombi's en het aanmoedigen van ketenpartners om minder CO2 uit te stoten.

Ook interessant

Back