GEKO plastics recycling - Valkenswaard

Geko koos voor de veiligheid van ROCKWOOL isolatie

Brand is niet altijd te voorkomen. De gevolgen zijn vaak wel te beperken. Een van de meest effectieve maatregelen die een bedrijf kan nemen is toezien op de brandwerendheid van dak en gevel. Het toepassen van brandwerende ROCKWOOL isolatie in gevel, dak en binnenwanden kan veel schade voorkomen of beperken.

Het verhaal van Geko Plastics Recycling in Valkenswaard is daarvan een goede illustratie. Het gebouw van het bedrijf dat toen nog Timco Plastics heette, brandde in 2010 volledig uit. De brand ontstond op 21 juli in een pallet met te recyclen kunststofproducten. De productiehal en het kantoorpand werden volledig verwoest.

Herbouwen en verbeteren
Bij de herbouw werd er bewust voor gekozen om gevels, binnenwanden en daken te isoleren met ROCKWOOL isolatie. Jan Couwenberg van opdrachtgever Mercotim: “We wilden zo snel mogelijk herbouwen en daarbij meteen een aantal verbeteringen doorvoeren. Insteek was om een gebouw neer te zetten dat er esthetisch goed uitziet, dat wat meer volume had dan het vorige en dat binnen korte tijd gebouwd kon worden. Belangrijk was om voor de gevels minimaal 60 minuten brandwerendheid te realiseren. De vraag was: hoe lossen we dat op?” De geveloplossing bleek te vinden in ROCKWOOL isolatie, toegepast in sandwichgevelpanelen. Couwenberg: “Ik denk dat je automatisch bij steenwol terecht komt als je zoals wij een oplossing zoekt die brandveilig, stabiel en stevig is en die er van buiten keurig uitziet.” De brandwerendheid van de panelen wordt sterk beïnvloed door de montage. Couwenberg: “Als je zoals wij voor 60 minuten brandwerendheid kiest, moeten ze om de 30 cm worden vastgeschroefd. Als 30 minuten brandvertraging volstaat, kunnen ze met 60 cm tussenruimte worden vastgeschroefd.”

Geen bezwaar
Het vorige pand had een gevel met damwandprofiel met losse isolatie terwijl de buitenloods niet was geïsoleerd. Nu is het hele pand geïsoleerd en voorzien van een sprinkler-installatie. Het is nu één hal van 4500 m2 verdeeld in 4 ruimtes. Jan Couwenberg: “Het doel was om zo snel mogelijk te herbouwen op zo’n manier dat iedereen ermee kan leven. We hebben de buurt uitgenodigd en gevraagd wat men van onze plannen vond. In het definitieve ontwerp is daar rekening mee gehouden, zo is er bijvoorbeeld een erfafscheiding van drie meter hoog achter het pand gekomen. Dat ziet er beter uit en voldoet prima. We hebben de buurtbewoners er toen ook van overtuigd dat we goede, deugdelijke bouwmaterialen zouden gebruiken en dat brandveiligheid daarvan een belangrijk aspect was. We wilden voorkomen dat er bezwaarprocedures zouden komen, en dat is gelukt.”

Snelle realisatie van een brandveilig pand
Mercotim gaf Archicom Consultants + Archineers + Managers uit Eindhoven opdracht om binnen 8 maanden en zo goedkoop mogelijk het perfecte gebouw voor het bedrijf neer te zetten, rekening houdend met brandveiligheid. Joan van den Boomen van Archicom: “Zowel voor de gevelpanelen als voor het dak en de binnenwanden hebben we steenwol isolatiemateriaal voorgeschreven in het bestek. Wij passen voor dit soort projecten al meer dan 25 jaar ROCKWOOL isolatie toe. Als je grotere gebouwen neerzet, moet je niet met brandbare materialen gaan werken, want als er dan een keer iets gebeurt heb je meteen een gigantisch probleem.”

Brandveiligheid en akoestisch comfort
“Voor het dak schrijven we in 95% van de gevallen steenwol voor”, vervolgt Van den Boomen. “Brandveiligheid is daarbij het voornaamste criterium. Daarnaast draagt het accumulerend vermogen van het materiaal bij aan het comfort voor de gebruikers. De akoestische eigenschappen zorgen in combinatie met een geperforeerde dakplaat voor een goede geluidsabsorptie.”Jan Couwenberg: “Aan de binnenzijde werd eerst een betonnen wand neergezet van ongeveer een meter hoog; de buitenschil werd daarna helemaal afwerkt met de prefab sandwichpanelen. Zo zorgden we dat de buitenkant goed oogt, terwijl de binnenkant bouwkundig sterk is. Steenwol heeft een hoge densiteit en drukweerstand, onontbeerlijke eigenschappen als het materiaal als kernmateriaal voor sandwichpanelen wordt toegepast.” Van den Boomen vult aan: “De buitenschil van deze panelen is maar 0,7 mm dik. Dankzij de stijfheid van het steenwol kernmateriaal, is er een stabiele achtergrond om de plaat op te lijmen. Zo ontstaan er ondanks de geringe dikte van de schil toch geen oneffenheden in de gevelbeplating en blijft het er strak uitzien.”
Ook de binnenwanden bestaan uit steenwol kernmateriaal tussen geperforeerde platen en ook hier zijn het, naast brandveiligheid, de akoestische eigenschappen van steenwol die tot deze keuze leidden.

Cruciale rol voor ROCKWOOL isolatie
Bij de buurbedrijven van het toenmalige Timco was ook de nodige schade, maar de panden bleven grotendeels gespaard. Daarbij speelde de isolatie van ROCKWOOL een cruciale rol. “Zonder steenwol in de gevel was onze zaak verloren gegaan”, zegt bedrijfsleider Rolf Kuipers van buurman Fixet. De langsgevel had urenlang blootgestaan aan de enorme warmtestralingbelasting van het vuur bij de buren, maar bleef overeind. De gevels bestonden uit zes meter hoge sandwichpanelen met kernmateriaal van ROCKWOOL steenwol.

ROCKWOOL MetaalbouwSysteem 209 bleef intact
Ook het naastgelegen pand Kobefab bleef dankzij ROCKWOOL brandveilige isolatie overeind. Die gevel was voorzien van het ROCKWOOL MetaalbouwSysteem 209, bestaande uit stalen binnendozen, 130 mm steenwol en een horizontale buitenbeplating. Volgens Huub Verbeeten van ingenieursbureau Krikke & van der Hulst bouwmanagement en onderhoud, zou een deel van het gebouw zeker verloren zijn gegaan zonder brandwerende gevel.

Back